Ipari kompresszorok
SK | HU | EN

Integrált irányítási rendszer politika

Mint Özen Compressor, a szervezetünk számára meghatározott tevékenységi körünkben a "dugattyús és csavarkompresszorok" tervezésével, gyártásával, értékesítésével és értékesítés utáni szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységeket végzünk, miközben az integrált irányítási rendszer (ISO 9001/14001/45001) által lefedett valamennyi területen betartjuk az ügyfélközpontúság elveit. Folyamatosan törekszünk technológiánk, emberi erőforrásaink és érdekelt feleink fejlesztésére, biztosítva termékeink és szolgáltatásaink folyamatos minőségét és fejlesztését a legmagasabb szinten, miközben az egészség, a biztonság és a környezet jólétét is előtérbe helyezzük.

A szervezeten belüli munkatársaink hatékonyságának növelése érdekében, képességeiket, erősségeiket, kreativitásukat kihasználva, valamint képzési és egyéb tevékenységek révén fejlődési lehetőséget biztosítva számukra, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet teremtünk, hogy elnyerjük elégedettségüket és lojalitásukat.

Az Özen Compressornál elkötelezettek vagyunk az alábbiak iránt:

 • Az innovatív és kreatív megközelítések ösztönzése, valamint a műszaki és viselkedési kompetenciák fejlesztését célzó képzések lebonyolítása.
 • Az integrált irányítási rendszer folyamatos javítása és fejlesztése a vállalat célkitűzéseivel összhangban, az összes folyamat hatékonyságának növelése érdekében.
 • Az ügyfelek legmagasabb szintű elégedettségének biztosítása, miközben tevékenységeinket a vonatkozó feltételeknek és az ügyfeleink kéréseire és elvárásaira vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően végezzük.
 • Minőségbiztosítási rendszerünk hatékony megvalósítása, hogy ügyfeleink számára azonos színvonalon és jobb minőségben biztosítsuk a termékminőséget.
 • A munkahelyi egészségügyi és biztonsági kockázatok elemzése minden tevékenységben és minden szinten, hogy már a kezdeti szakaszban minden szükséges óvintézkedés megtételével kiküszöböljük azokat a kockázatokat és veszélyeket, amelyek balesetekhez vagy foglalkozási megbetegedésekhez vezethetnek.
 • A munkavállalóink, az érintett felek és a tevékenységeinkhez közel álló valamennyi személy egészségére gyakorolt káros hatások megelőzése, valamint a balesetek, károk és veszélyek megelőzése a kezdetektől fogva, és minden lehetőség biztosítása az összes munkavállaló és az érintett felek részvételére minden tevékenységben.
 • Az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése a hatékonyság növelése érdekében a folyamatok minden szintjén, a nemzetközi versenyképesség szintjének elérése érdekében.
 • A környezetgazdálkodással kapcsolatos tudatosság növelése társadalmi érdekelt feleink és beszállítóink körében, hogy növeljük a környezettudatosságot a közösségben.
 • Törekvés arra, hogy a természeti erőforrásokat kincsként hagyjuk meg a jövő generációinak a természeti erőforrásokkal való takarékoskodással, a természeti erőforrások felhasználásának megtakarításával, valamint az erre a célra szolgáló technológiai és rendszerszintű infrastruktúra létrehozásával.
 • A törvényi kötelezettségek, a hatályos környezetvédelmi, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok, valamint az általunk képviselt szervezetek feltételeinek betartása.
 • Az ökológiai egyensúly károsítása nélkül dolgozni.
 • A hulladékok minimalizálása a keletkezésük helyén, újrafelhasználás és újrahasznosítás, amikor csak lehetséges, valamint a nem újrahasznosítható hulladékok megfelelő ártalmatlanítása.
 • Az újrahasznosítható és környezetbarát anyagok használatának előtérbe helyezése, figyelembe véve a termék élettartamát és életciklusát a gyártásunkban és minden folyamatunkban.
 • Környezetvédelmi képzés biztosítása minden alkalmazott számára, arra ösztönözve őket, hogy a közös felelősség érzésével aktívan vegyenek részt a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységekben.
 • A megújuló energiaforrások hatékony és megfelelő alkalmazásának biztosítása a társadalmi és környezeti hatások figyelembevételével a fenntartható fejlődés keretében.
 • Ezek az alapelveink az integrált irányítási rendszer politikájának keretében. Elkötelezzük magunkat ezen elvek megvalósítása mellett.

 

Víziónk:

Olyan vezető vállalat lenni, amely gazdag tudással rendelkezik, és bizalmat ébreszt a jövőbe és az érdekelt felek iránt.

Küldetésünk:

Nagy hatékonyságú, tartós és környezetbarát sűrített levegős berendezések gyártása, amelyek hozzáadott értéket biztosítanak a társadalom, a munkavállalók és az üzleti partnerek számára.