Priemyselné kompresory
SK | HU | EN
1

Spoločnosť Ozen je vždy na vašej strane s popredajnými službami, ktoré zvyšujú vašu produktivitu a udržiavajú váš systém stlačeného vzduchu v prevádzke. Aby ste mohli pokračovať v nepretržitej výrobe na všetkých trhoch, na ktorých pôsobí, ponúka spoločnosť Ozen nepretržitú servisnú podporu.

Vyškolení technici našich autorizovaných poskytovateľov servisných služieb vykonávajú údržbu a servis vášho kompresora, aby zabezpečili maximálnu úsporu nákladov vašej prevádzky. Naša servisná sieť zaručuje, že budete mať rýchly a efektívny prístup k potrebným dielom a službám.

Neriskujte zastavenie výroby z dôvodu poruchy vzduchového kompresora. Minimalizujte riziká tým, že budete dodržiavať plánovanú údržbu a používať len originálne diely. Zverte svoj vzduchový kompresor odborníkom. V prípade potreby servisu a údržby sa obráťte na miestneho distribútora spoločnosti Ozen.