Priemyselné kompresory
SK | HU | EN
Systémy sušenia vzduchu s vysúšadlom
Vyhrievané vysúšacie sušičky vzduchu série OCD-H

Vyhrievané vysúšacie sušičky vzduchu série OCD-H

Vo vyhrievaných chemických sušičkách série OCD-H možno regeneráciu odvlhčovača dosiahnuť bez straty stlačeného vzduchu pomocou odstredivého dúchadla a vysokoúčinného ohrievača.

Úplne automatický systém sušenia využíva dúchadlo na nasávanie okolitého vzduchu a jeho prechod cez ohrievač.

  • Ide o systém s dvoma nádržami.
  • Prvá nádrž, ktorá má vysokú odolnosť proti hygroskopickým nárazom a veľkú plochu, oddeľuje vlhkosť od stlačeného vzduchu.
  • Druhá nádrž súčasne vykonáva proces sušenia s regeneráciou. Nádrž s nasýteným vysúšadlom sa suší pomocou supersuchého vzduchu pri atmosférickom tlaku.
  • Prúd horúceho vzduchu prúdi proti smeru sušiaceho prúdu.
  • Pokročilý riadiaci systém monitoruje rosný bod a podľa toho upravuje ohrev/regeneráciu, čím poskytuje cenné úspory energie

 

Technické údaje Prospekt