Priemyselné kompresory
SK | HU | EN
Séria skrutkových kompresorov
Séria OSC, OSC V

Séria OSC, OSC V

Táto séria je navrhnutá s ohľadom na vysoký výkon a spoľahlivosť. Výrobky tohto radu dokonale spĺňajú požiadavky na jednoduchú inštaláciu, jednoduchú údržbu, vysokú účinnosť a odolnosť výrobného sektora od menších dielní až po veľké podniky.

Vďaka spoľahlivému systému napínania remeňa a motoru Premium Efficient poskytuje vysokú účinnosť prúdenia vzduchu a zároveň pomáha šetriť náklady na životnosť.

Vďaka frekvenčnému meniču zisťuje okamžitú potrebu vzduchu v zariadení a podľa toho upravuje otáčky motora. Prevádzkové náklady sa tak znižujú vďaka úspore energie až o 35 %.

Riešenie Ozen Energy Recovery umožňuje využiť odpadové teplo z kompresora v zariadení. Vďaka širokému sortimentu výrobkov máte správne riešenie stlačeného vzduchu vždy na dosah ruky.

Výkon a odolnosť

Spoločnosť Ozen Kompresor používa komponenty, ktoré spĺňajú medzinárodné normy pre výrobky, ktoré vynikajú svojím výkonom a odolnosťou. Prijímajúc zásadu práce orientovanej na zákazníka vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú pod systém riadenia kvality, sa spoločnosť Ozen snaží neustále zlepšovať svojich pracovníkov a dodávateľov a zabezpečiť kontinuitu a zlepšovanie svojich výrobkov a služieb na najvyššej úrovni kvality.

Úspory energie aj pri nízkom využití kapacity

Keďže skrutkové kompresory série OSC V s frekvenčným meničom upravujú otáčky motora podľa aktuálnej potreby vzduchu v zariadení, nedochádza k vysokej spotrebe energie počas nízkokapacitného využitia.

Výhoda konštantného tlaku

Keďže aktuálna potreba vzduchu sa neustále monitoruje, výroba vzduchu je stabilná a tlak v potrubí stlačeného vzduchu je vždy konštantný. Zabraňuje sa tak energetickým stratám spôsobeným pracovnými režimami zaťaženia/vyťaženia. Tieto kompresory môžu reagovať na rôzne tlakové potreby pomocou jednoduchých nastavení na ovládacom paneli bez toho, aby sa čokoľvek menilo v samotnom kompresore.


Ozen Optimalizácia spotreby energie v priemere až do 35%

Plynulý počiatočný nábeh

Keďže otáčky motora sú riadené frekvenčným meničom, počiatočný rozbeh je podstatne jednoduchší a plynulejší ako pri priamo pripojených kompresoroch s vye-delta zapojením.

Frekvenčný menič (VFD)

Vo výrobných zariadeniach má potreba vzduchu tendenciu počas dňa z rôznych dôvodov kolísať. Štandardné kompresory nepretržite pracujú v režime zaťaženia/odťaženia, aby uspokojili meniace sa požiadavky na vzduch. Skrutkový kompresor pracujúci v režime bez záťaže spotrebuje približne 30 - 35 % inštalovaného výkonu motora a plytvá energiou, hoci nevyrába žiadny vzduch. V kompresoroch radu OSC V vstavaný frekvenčný menič upravuje otáčky motora podľa aktuálnej potreby vzduchu v zariadení. Dosahujúc úsporu energie až 35 %, tieto kompresory pomáhajú znižovať prevádzkové náklady.

Znižuje prevádzkové náklady rekuperáciou odpadového tepla...

Výhody

  • Nemá žiadny vplyv na údržbu kompresora.
  • Návratnosť investície je 1 rok.
  • Znižuje spotrebu plynu na vykurovanie a prípravu teplej vody
  • Výberom pre rekuperáciu tepla sa nielen znižujú náklady na energiu, ale výrazne sa prispieva aj k ochrane životného prostredia.

 

Zlepšenie energetickej účinnosti je pre priemysel nevyhnutné. Rastúce ceny energie a rastúce environmentálne povedomie zvyšujú význam zhodnocovania odpadového tepla. 94 % energie spotrebovanej kompresorom sa premieňa na teplo. Toto teplo sa uvoľňuje späť do atmosféry prostredníctvom chladiaceho systému a sálaním. Nemožnosť využiť toto odpadové teplo má negatívny vplyv na prevádzkové náklady.

Riešenie Ozen Energy Recovery umožňuje využiť odpadové teplo, ktoré produkuje váš kompresor v rámci zariadenia. Integrovaný výmenník tepla spätne získava teplo, ktoré sa následne môže použiť na vykurovanie výrobných a skladovacích priestorov, ako aj na prípravu teplej vody. Tento pomerne ľahko implementovateľný systém zvyšuje energetickú účinnosť a prináša úspory prevádzkových nákladov.