Priemyselné kompresory
SK | HU | EN
Séria skrutkových kompresorov
Séria OSC DS

Séria OSC DS

Efektívne riešenia v náročných podmienkach

Poskytuje vysokokvalitný prietok vzduchu pre priemyselné odvetvia (textilný, automobilový, plastový, banský, baliaci atď.), ktoré potrebujú vysoký prietok vzduchu v drsných podmienkach. Vyniká nízkymi nákladmi na energiu.

Nová generácia

  • Kompatibilný s technológiami novej generácie.
  • Pracuje ticho.
  • Ozen Kompresor používa komponenty, ktoré sú kompatibilné so svetovými normami.
  • Vysoký výkon a odolnosť poskytujú pokoj.
  • Je ľahké nájsť výrobky s požadovanými špecifikáciami.
  • Prístup k popredajným službám je bezproblémový.

 

Úspory energie aj pri nízkom využití kapacity

Keďže skrutkové kompresory série OSC V s frekvenčným meničom upravujú otáčky motora podľa aktuálnej potreby vzduchu v zariadení, nedochádza k vysokej spotrebe energie počas nízkokapacitného využitia.

Výhoda konštantného tlaku

Keďže aktuálna potreba vzduchu sa neustále monitoruje, výroba vzduchu je stabilná a tlak v potrubí stlačeného vzduchu je vždy konštantný. Zabraňuje sa tak energetickým stratám spôsobeným pracovnými režimami zaťaženia/vyťaženia. Tieto kompresory môžu reagovať na rôzne tlakové potreby pomocou jednoduchých nastavení na ovládacom paneli bez toho, aby sa čokoľvek menilo v samotnom kompresore.


Ozen Optimalizácia spotreby energie v priemere až do 35%

Plynulý počiatočný nábeh

Keďže otáčky motora sú riadené frekvenčným meničom, počiatočný rozbeh je podstatne jednoduchší a plynulejší ako pri priamo pripojených kompresoroch s vye-delta zapojením.

Frekvenčný menič (VFD)

Vo výrobných zariadeniach má potreba vzduchu tendenciu počas dňa z rôznych dôvodov kolísať. Štandardné kompresory nepretržite pracujú v režime zaťaženia/odťaženia, aby uspokojili meniace sa požiadavky na vzduch. Skrutkový kompresor pracujúci v režime bez záťaže spotrebuje približne 30 - 35 % inštalovaného výkonu motora a plytvá energiou, hoci nevyrába žiadny vzduch. V kompresoroch radu OSC V vstavaný frekvenčný menič upravuje otáčky motora podľa aktuálnej potreby vzduchu v zariadení. Dosahujúc úsporu energie až 35 %, tieto kompresory pomáhajú znižovať prevádzkové náklady.

Znižuje prevádzkové náklady rekuperáciou odpadového tepla...

Výhody

  • Nemá žiadny vplyv na údržbu kompresora.
  • Návratnosť investície je 1 rok.
  • Znižuje spotrebu plynu na vykurovanie a prípravu teplej vody
  • Výberom pre rekuperáciu tepla sa nielen znižujú náklady na energiu, ale výrazne sa prispieva aj k ochrane životného prostredia.

 

Zlepšenie energetickej účinnosti je pre priemysel nevyhnutné. Rastúce ceny energie a rastúce environmentálne povedomie zvyšujú význam zhodnocovania odpadového tepla. 94 % energie spotrebovanej kompresorom sa premieňa na teplo. Toto teplo sa uvoľňuje späť do atmosféry prostredníctvom chladiaceho systému a sálaním. Nemožnosť využiť toto odpadové teplo má negatívny vplyv na prevádzkové náklady.

Riešenie Ozen Energy Recovery umožňuje využiť odpadové teplo, ktoré produkuje váš kompresor v rámci zariadenia. Integrovaný výmenník tepla spätne získava teplo, ktoré sa následne môže použiť na vykurovanie výrobných a skladovacích priestorov, ako aj na prípravu teplej vody. Tento pomerne ľahko implementovateľný systém zvyšuje energetickú účinnosť a prináša úspory prevádzkových nákladov.